Eesti Kultuuri Koda, Eesti Haridusfoorum ning Eesti Teaduste Akadeemia korraldavad koostöös:

KULTUURI JA HARIDUSE KONGRESSI 23. – 25. novemberil 2018 Tallinnas ja Viljandis motoga “Õppimine ja areng Eesti kultuuris”
Kongress on pühendatud Eesti Vabariigi 100. aastapäevale.

Kongressi idee sai alguse Koja 2016. aasta konverentsi „Kultuur, haridus ja haritus” ettevalmistavate tegevuste käigus, mil tuli ilmsiks vajadus oluliselt tugevdada seoseid kultuuri- ja haridusvaldkonna vahel.

23.11 Teaduste Akadeemia saal – “Inimese arengu ja kasvatuprotsessi peegeldusi teadustes” on teaduse keskne päev.
Peaesinejaks on kutsutud Alberto Zucconi, kes on Maailma Kunsti ja Teaduse Akadeemia (World Academy of Art and Science) varahoidja (Treasurer) ja Maailma Ülikoolide Konsortsiumi (World University Consortium) peasekretär (Secretary-General).

24.11 Viljandi teater Ugala ja Viljandi Gümnaasium – “Inimeseks õppides ja kasvades” on hariduse keskne päev.
Ootused haridusele ja hariduse ootused kunstiinimestele. Päeva ettevalmistamisse on kaasatud Viljandi Kultuuriakadeemia õpilased.

25.11 Estonia Kontserdisaal – “Eesti Vabariik 100″.
Päev on kunstide keskne ja pühendatud Eesti Vabariigi 100. juubelile.

Vaata esialgset ajakavahttps://kultuurikoda.eu/kongressi-ajakava/

Novembris toimuv kongress saab olema rahva kongress, kus kõneldakse sellest, mis elus juhtub, millega on silmitsi ja omapäi jäetud need inimesed, kes veavad laste kasvatamise, harimise ja aitamise koormat. Tekitame dialoogi, kus inimesed saavad sõna, rahva esindajad avavad oma mõtteid ja räägivad kaasa. Tahame teada, mis Eestimaal sünnib kultuuri ja hariduse valdkonnas sügavuti. Kongressi “suure ringi” teemade arutelud peaksid andma inimestele, sh õpetajatele, kultuuritöötajatele tahtmist ja jõudu oma missiooniga jätkata. Et sünniks lõppdokument, kus oleks ära toodud võimalikult palju probleemkohti ja lahenduste pakkumisi. Kongressil kogutakse kokku võimalikult palju erinevate meie valdkondadega seotud inimeste vaatenurki ja arusaamu. Soovime, et just sellest kongressist kasvab välja uus kodanike omaalgatusel põhinev koostöövorm – kultuuri- ja haridusinimeste ühine teemaplatvorm avalikus ruumis.

Kongressi toetavad teiste seas Hasartmängumaksu Nõukogu, Tallinna Linnavalitsus, Viljandi Linnavalitsus.

Hasartmängumaksu Nõukogu

 Tallinna Kultuuriameti logo

Viljandi linn logo

Jälgi infot ja ole kursis!
Planeeri aeg suursündmusel osalemiseks juba täna!

 

Info
Telefon 640 9173 (E,K,N 12-16 ;  T 12-18 ; R 12-14)
518 2818 (Reet Laja, EHF juhatuse liige)

Eesti Kultuuri Koda | Eesti Haridusfoorum | Eesti Teaduste Akadeemia

———————————————————————————————-
Kongressi ettevalmistavad koosolekud toimuvad kaks korda kuus ning on avatud kõigile huvilistele. Oma osalemise soovist anna teada