Haridusfoorumi toimkonnal on kujunenud traditsiooniks igal suvel korraldada Eesti erinevates kohtades suvekooli.

11. - 13. augustil 2011 toimus suvekool Pärnus.

Põhiarutelud:

  • Eesti Haridusstrateegia 2020 - paneelijuhid Viive-Riina Ruus ja Olav Aarna.
  • HTM täiskasvanuhariduse programmidest lähitulevikus – Marika Tuga.
  • EHF listist - Raivo Juurak.
  • Vabaharidusliidu ja EHF koostööst - Ivo Eesma.
  • EHF pikaajalise strateegia ajurünnak - Siiri Evard
  • VHL koolituslaada üritustel osalemine - Maire Sander.
  • EHF ja koostööpartneritest – Reet Laja ja Jüri Jürivee.

 

13. - 14. augustil 2010 toimus suvekool Põltsamaal.