ehflogo

elu5x

ektk

 

8. detsembril 2011 toimus Tallinnas iga-aastase Haridusfoorumi eelfoorum teemal "Eesti Haridusstrateegia 2020".

 

Eelfoorumi eesmärgiks oli haridusstrateegia projektis esitatud viie suure probleemi/väljakutse tähenduse selgitamine, meetmete täpsustamine ja  edasiste konkreetsete sammude osas asjaosalistega läbirääkimine.

 

Eelfoorumi kava

14.00-15.00 Kavandatava haridusstrateegia sisu: kuidas haridusstrateegia on elukestva õppe strateegia?

Paneeldiskussioon  Haridusstrateegia sisu:  millest väljakutsed tulenevad, kuidas neid mõista ja mida peaks ette võtma?

(EHF - Krista Loogma, Viive Ruus, Ene-Mall Vernik )

15.15-16.15  Paneeldiskussiooni jätk: Margit Timakov (Õpetajate Liit), Ott Kasuri (EMOVL), Eimar Veldre (Eesti Üliõpilaskondade Liit),  Eve-Liis Roosmaa (Tallinna Ülikool, RASI)

16.15-17.15 Rühmatööd ja arutelu: mis on kõige olulisem – mida ja kuidas ette võtta?

17.15-18.00 Tulemuste ettekandmine, arutelu, kokkuvõtted