MTÜ Eesti Haridusfoorum juhatus:

  • Reet Laja
  • Krista Loogma
  • Kristi Mets-Alunurm
  • Astrid Sildnik
  • Marju Lauristin
  • Heiki Haljasorg
  • Marika Saar