Juriidilised isikud

 • Eesti Lasteaednike Liit
 • Eesti Majandus- ja Ettevõtlusõpetajate Selts
 • Eesti Puuetega Inimeste Koda
 • Eesti Vabade Waldorfkoolide Ühendus
 • Eesti Vabaharidusliit
 • Eesti Õpetajate Liit
 • Eesti Üliõpilaskondade Liit
 • Johannes Mihkelsoni Keskus
 • SA Junior Achievementi Arengufond

 

Füüsilised isikud

 • Olav Aarna
 • Lea Danilson-Järg
 • Kaarel Haav
 • Heiki Haljasorg
 • Raivo Juurak
 • Raul Järg
 • Viive Jüriso
 • Leif Kalev
 • Toomas Kink
 • Heiki Koov
 • Reet Laja
 • Marju Lauristin
 • Reet Linnas
 • Krista Loogma
 • Kristi Mets-Alunurm
 • Meedi Neeme
 • Peeter Pärtel
 • Annika Remmel
 • Ene-Silvia Sarv
 • Toomas Tenno
 • Eimar Veldre
 • Ene-Mall Vernik-Tuubel
 • Piret Viil
 • Raivo Vilu

 

 

Info liikmetele

Liikmemaks 2019
Eraisikust liikmete aastamaks on 15 eurot,
juriidilistel isikutel 40 eurot.

Konto
EE421010220016200017
(SEB Pank)