Juriidilised isikud

  • Eesti Lasteaednike Liit
  • Eesti Puuetega Inimeste Koda
  • Eesti Õpetajate Liit
  • Eesti Üliõpilaskondade Liit
  • Johannes Mihkelsoni Keskus

 

Füüsilised isikud

Aivar Hiio
Annika Remmel
Eimar Veldre
Ene-Silvia Sarv
Heiki Haljasorg
Heiki Koov
Kaarel Haav
Krista Loogma
Kristjan-Julius Laak
Kristi Mets-Alunurm
Lea Danilson-Järg
Leif Kalev
Maria Erss
Maria Rahamägi
Marika Saar
Marju Lauristin
Meedi Neeme
Olav Aarna
Peeter Pärtel
Piret Viil
Raivo Juurak
Raul Järg
Reet Laja
Viive Jüriso