JURIIDILISED ISIKUD

 • B. G. Forseliuse Selts
 • Eesti Lasteaednike Liit
 • Eesti Majandusõpetajate Selts
 • Eesti Puuetega Inimeste Koda
 • Eesti Vabade Waldorfkoolide Ühendus
 • Eesti Vabaharidusliit
 • Eesti Õpetajate Liit
 • Eesti Ühiskonnaõpetajate Selts
 • Eesti Üliõpilaskondade Liit
 • Johannes Mihkelsoni Keskus
 • SA Junior Achievementi Arengufond

 

FÜÜSILISED ISIKUD

 • Olav Aarna
 • Lea Danilson-Järg
 • Siiri Evard
 • Kaarel Haav
 • Raivo Juurak
 • Raul Järg
 • Viive Jüriso
 • Jüri Jürivee
 • Leif Kalev
 • Toomas Kink
 • Heiki Koov
 • Reet Laja
 • Marju Lauristin
 • Reet Linnas
 • Krista Loogma
 • Peeter Pärtel
 • Annika Remmel
 • Viive-Riina Ruus
 • Ene-Silvia Sarv
 • Toomas Tenno
 • Eimar Veldre
 • Ene-Mall Vernik-Tuubel
 • Piret Viil
 • Raivo Vilu