Eesti Haridusfoorumi aastaforum 2016

Haridus ja kultuur

2. detsember 2016

Eesti Ajaloomuuseumi Suurgildi hoone Tallinnas Pikk tänav 17

11.30 Registreerimine ja tervitusjook. Filmiklippide näitamine
11.45–12.00  EHF 2016 foorumi rakendamine. Reet Laja, EHF juhatus
12.00–12.20  Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Mart Laidmets
12.20–12.45  Haridusest kultuuris. Jan Kaus, kirjanik ja kirjandusõpiku koostaja
12.45–13.10  Haridus ja kultuur Eesti EL eesistumise vaatevinklist. Indrek Tarand, Euroopa Parlamendi liige

13.10–14.10 I paneeldiskussioon: Muutuv õpi- ja koostöökultuur hariduses

Sissejuhatav sõnavõtt. HTM välishindamise osakonna nõunik Maie Kitsing
Panelistid: Kaie Piiskop, Innove; Raivo Juurak, EHF juhatuse liige; Kaarel Haav, EHF; prof. emeritus Viive-Riina Ruus; Kristi Vinter, TLÜ Haridusteaduste instituudi direktor; Krista Saadoja, MTÜ Õpetajate Ühenduste Koostöökoda
Paneeli juhatab Raivo Juurak

14.10–14.40 Lõuna. Filmiklippide näitamine

14.40–15.50 II paneeldiskussioon: Parimad näited õpi- ja koostöökultuurist

Samsungi digipööre. Astrid Sildnik, EHF juhatuse liige
Keelekümblus. Tatjana Stepanova, Narva Vanalinna Riigikooli direktor
Tallinna 21. Kooli õpilased õpetajaks. 21. kooli õpilased Taavi Pleiats ja Joosep Heinsalu ja kooli arendusjuht Juta Hirv
Õpetajate professionaalsed õpikogukonnad. Anita Kärner, Tartu Ülikool projektijuht
Õpi- ja koostöö kultuuri näiteid lasteaiast. Anneli Laamann, Eesti Lasteaednike Liit
Paneeli juhatab Astrid Sildnik

15.50–16.00 Sirutuspaus

16.00–17.15 III paneeldiskussioon: Muuseumid kui hariduse kandjad

Sissejuhatav sõnavõtt. Piret Õunapuu, Eesti Muuseumiühingu juhatuse liige
Panelistid: Ene Luka, Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumi haridusloo spetsialist; Kristi Paatsi,  Eesti Ajaloomuuseumi pedagoog; Made Isak, Tallinna Linnamuuseumi pedagoog; Anu Liho, Teatri- ja Muusikamuuseumi pedagoog; Pärja Kesküla, Aseri kooli ajalootuba;
Paneeli juhatab Ene Luka

17.15–17.30 Päeva kokkuvõtted

 

Vaata ka

Video 2016. aasta sügisesest visiidist nn õpetaja vabalava projekti raames tehtud visiidist Westholmi gümnaasiumi bioloogia näidistundi. Õpetaja vabalava on Eesti Haridusfoorumi projekt, mille käigus saavad kooliuuendusega kaasa läinud õpetajad näidata oma põnevaid klassitunde.

1-1-700x467
Paide Vallimägi oli arvamusfestivali ajal tihedalt rahvast täis, arutelud toimusid 40 kohas. Foto: Raivo Juurak

Juba neljandat korda Paides toimunud arvamusfestival tõi kahe päeva jooksul kokku üle 9000 inimese.

Arvamusfestivali eestvedaja, ajalehe Sirp peatoimetaja Ott Karulin märkis, et tänavu pakuti arvamusfestivalile arutamiseks välja 330 ideed. Neist ainult 47 lükati tagasi, 287 idee autorid suunati aga koostööd tegema, kusjuures koostööle suunati teadlikult erineva arusaamaga algatusrühmi, sest nii leitaksegi lahendusi. Näiteks reaalainete õpetaja teemat vedasid arvamusfestivalil võrdsetena Tallinna reaalkooli õpilased ja Eesti haridusfoorumi esindajad. Arutelu peamist küsimust püüti sõnastada nii, et vastused ei oleks selgelt ette teada ja tekiks tõeline ajurünnak. Kas-küsimusi soovitati teemade sõnastamisel vältida, ehkki see päriselt ei õnnestunud. Arutelud toimusid korraga neljakümnel alal, mitu arutelurühma läks ruuminappuse tõttu isegi n-ö selgapidi kokku – nii tihedaks läks Paide Vallimäel. Kokku toimus rohkem kui 200 arutelu neljas keeles (eesti, vene, inglise ja viipekeeles). Avatud oli 39 kohvikut ja söögikohta.

Arvamusfestivali korraldas ligi 300 inimest, arutelude kõnejuhte oli samuti 300 ringis. Kokku seega 600 eestvedajat. Tasu selle töö eest neist keegi ei saanud. Ometi oli festivali eelarve saja tuhande euro ringis, sest Paide Vallimägi tuli varustada elektri ja veega, püsti tuli panna telgid ja lavad, maksta transpordi eest jne. Muide, ühe arutelutelgi kasutamine läks maksma keskmiselt tuhat eurot. Maksta tuli palju muugi eest. Õnneks sai Paide koolidest laenata 40 monitori tasuta, koolid andsid tasuta kasutada ka oma mikrofone ja võimendust.

Ott Karulin toonitas, et arvamusfestivalil käisid osalejad, mitte külastajad või vaatajad. Arutelude kõnejuhid läbisid spetsiaalse koolituse, et nad oskaksid panna inimesi oma arvamust välja ütlema ja väldiksid mõttevahetuste n-ö telesaadeteks muutumist, kus staarid arvavad ja rahvas lihtsalt kuulab. Nii pakutigi inimestele vaba mikrofoni, arutati teemasid rühmatöödena, mängiti rollimänge jne. Näiteks Paide gümnaasiumi matemaatikaõpetaja Silva Jürisoo mängis osalejatega läbi arvhiiglaste ja arvkääbuste ning keemiaõpetaja Lorina Kukk berülliumi aatomi ehituse teema. Erakondadelt nõuti, et nad kaasaksid inimesi Eesti elu probleemide arutamisse, mitte ei kiidaks iseennast jne.

Haridusrahvast rõõmustab muidugi see, et kõige rohkem arutaleti sel festivalil hariduse teemal. Millest konkreetsemalt räägiti, sellest on lähemalt juttu käesoleva lehe 6. ja 7. leheküljel.

Sel korral arutelusid üldiselt veel ei salvestatud, kuid mõningaid mõttevahetusi, sealhulgas kõmu tekitanud presidendikandidaatide debatti, saab vaadata aadressil http://uudised.err.ee/l/arvamusfestival. Haridusteema videolõike saab vaadata Õpetajate Lehe kodulehelt.

Festivali suurimad toetajad olid Eesti Rahvusringhääling, Eesti Meedia, Avatud Eesti Fond, vabaühenduste liit EMSL, Euroopa Komisjoni Eesti esindus, Euroopa parlamendi infobüroo Eestis, Paide linn, Järvamaa omavalitsuste liit, kodanikuühiskonna sihtkapital, Swed­bank, Telia, UC Rent, Eesti Energia, SpeakSmart, Grifs ja paljud teised.

 

Vaata ka videosid:

Kuidas saada noori õpetajaks õppima, I osa:

Kuidas saada noori õpetajaks õppima, II osa:

 Kuidas saada noori õpetajaks õppima, III osa:

Kuidas saada noori õpetajaks õppima, IV osa:

Aatomi ehituse õppimine:

Berülliumi aatomi ehitamine:


Teksti ja videote autor: Raivo Juurak

Artikkel ilmus ka Õpetajate Lehes http://opleht.ee/2016/08/arvamusfestivalil-kaisid-osalejad-mitte-kulastajad/ 

Juba 10 päeva pärast koguneme ARVAMUSFESTIVALILE  PAIDES!
Tutvuge teemaderingiga Haridusteemade vabalaval (mõlemal päeval) ja võtke aruteludest osa!

Eesti Haridusfoorum on partner teema  „Mida teha, et rohkem noori õpiks reaalainet õpetajaks?“ ettevalmistamisel ja läbiviimisel.
Arutelu toimub laupäeval, 13. augustil kell 11-12.30
Arutelu koht on lava nimega „22. sajandi hariduse ala – täna loome homse“
Moderaatorid on  noored õppurid Katariina Päts, Hanna Britt Soots.
Paneeldiskussioonis osalevad Martin Saar (Tln Reaalkool), Sandra Schumann
(õpib õpetajaks), Mailis Reps (Riigikogu), Jüri Kurvits (TLÜ), Lorina Kukk
(Paide gümn), Silva Jürisoo (Paide gümnaasium).
Arutelu toimub muidugi eesti keeles

Olete oodatud osa võtma!

 Vaata ka http://www.arvamusfestival.ee/